Formació a mida per a empreses

Impartim cursos d'anglès, francès, italià, català, espanyol per a estrangers, alemany, xinès, portuguès i rus.
Presencial
Classes presencials in-company, cursos intensius per a empreses i seminaris de negocis i habilitats directives. Tots poden ser cursos bonificats.

Classes 100% comunicatives i dinàmiques, que incideixen en aquelles activitats que l'alumnat no pot fer sol.
Virtual i telefònica
Classes virtuals i telefòniques d’un mínim de 30 minuts. Formació a distància amb una estructura clara i continuïtat entre sessions.

Els cursos virtuals i telefònics incideixen en la comunicació verbal, encara que també s’hi treballen altres aspectes de la llengua, si l’alumne ho necessita.
Online
Cursos creats per professorat expert. Incorporen reconeixement de veu per potenciar aquells aspectes on solen existir més dificultats a l'hora d'aprendre.

Poden ser de temàtica general o específica (presentacions, escriptura, comunicació telefònica...).
Presentacions Zen
L'objectiu d'aquest workshop, que imparteix Matthew Ray des del 2012, és practicar tècniques per fer presentacions ben organitzades que permetin comunicar-se eficaçment amb l'audiència. Està inspirat en el llibre Presentation Zen de Garr Reynolds.

“Un bon presentador, ho és de mena o se’n fa? Escoltar un ponent que ens influeixi, ens emocioni i ens faci reflexionar és un regal que sempre agraïm. Normalment, quan això passa ens sembla que el ponent està improvisant, que tot flueix amb tota naturalitat; no està actuant, està present en aquell precís moment, com si fos la primera vegada que diu allò que ens està explicant. Tots podem commoure i impactar a l'audiència si ens ho proposem i si seguim les regles ‘zen’: moderació en la preparació, senzillesa en el disseny i naturalitat en l'exposició.” Matthew Ray
Aquest workshop permet:

  • Organitzar i simplificar les teves presentacions. Less is more.

  • Crear presentacions amb una estructura lògica i senzilla que faciliti la comprensió de la informació que vols comunicar.

  • Adaptar les teves presentacions a cada públic a què et dirigeixes.

  • Atrapar l'audiència des d’un bon començament.

  • Crear presentacions gràfiques (Power Point, Prezi...) que impactin en l'audiència.

  • Modular la veu i utilitzar pauses per emfatitzar punts clau.

  • Eliminar “crosses” que entorpeixen la comunicació.

  • Utilitzar el cos i els gestos d'una manera coherent, la qual cosa fomenta la comunicació.

Altres serveis
Business-Skills Workshops
Tallers pràctics que milloraran els business skills del vostre equip (Meetings, Zen Presentations, Socializing, Negotiation, etc.)
Exàmens oficials
Centre preparador d'exàmens oficials de Cambridge. Associat autoritzat de Capman Testing Solutions per al TOEIC i el TOEFL.
My English Coach
Seguiment personalitzat per part d'un coach durant un període de temps pactat, segons nivell i objectius a assolir.
Com treballem
DIAGNÒSTIC INICIAL
Després de conèixer les necessitats lingüístiques de la vostra organització, avaluem el nivell, l'estil d'aprenentatge i els objectius de cada persona. Amb els resultats, us proposarem la solució pedagògica que més s'adapti al seu perfil professional i acadèmic.
SISTEMA PEDAGÒGIC PROPI
A més de la Masterclass (abans de l'inici de tots els nostres cursos), fomentem la combinació de diferents models d'aprenentatge (guiat, social i autoestudi) per potenciar l'eficàcia de la formació.
SEGUIMENT
Mesurem el compliment dels objectius pedagògics de l'alumnat i de l'empresa. El Campus Virtual permet que l'alumnat i els responsables de la formació accedeixin a tots els detalls del curs.
Sistema pedagògic propi
Treballem en equip per oferir un programa pedagògic integral on l'alumnat és el centre de la formació. Fomentem la combinació de diferents models d'aprenentatge (guiat, social i autoestudi) per potenciar l'eficàcia de la formació i facilitem a l’alumnat tots els elements perquè el seu aprenentatge sigui un èxit.
Aprenentatge guiat
Matthew Ray (amb la seva Masterclass), professorat i coaches acompanyen l'alumnat durant tota la formació.
Autoaprenentatge
Fomentem el contacte diari amb l'idioma fora de l'aula i oferim múltiples recursos a través del nostre Campus Virtual.
Aprenentatge social
A través de les nostres xarxes socials, la Community de Ziggurat, l'alumnat pot practicar de manera informal.
Masterclass
La Masterclass és una sessió d'1 hora (presencial o virtual) que imparteix Matthew Ray, General Manager de Ziggurat, abans que la formació comenci. L'objectiu és explicar a l'alumnat com aprendre una llengua de manera eficient i oferir-li eines i consells que l’ajudin a vèncer limitacions mentals. Matthew demostra que, si no han tingut èxit amb els idiomes fins ara, és perquè no han abordat l'aprenentatge de manera correcta.
Configuración de cookies