Bonificar cursos d’idiomes per a empreses

07/12/2023
Idiomes per a empreses

Sabies que només el 25% de les empreses espanyoles utilitza el crèdit de FUNDAE per a la bonificació de cursos i cobrir els costos de formació? Aquesta dada és el que confirma el balanç de situació de FUNDAE de 2022. 

I és que totes les empreses que cotitzen per formació professional disposen d’un crèdit anual per a la formació de la seva plantilla. Però com veus, encara hi ha organitzacions que no coneixen la possibilitat de cobrir part del cost de la formació (o fins i tot tota) gràcies a les bonificacions de cursos de FUNDAE (abans Fundación Tripartita).

Desconeixies la possibilitat d’utilitzar el crèdit de FUNDAE per a la bonificació de les classes d’idiomes? 

Vols aprofitar el credit, però no saps per on començar? 

Només necessites trobar un bon proveïdor de formació d’idiomes i seguir els passos que trobaràs més endavant, en l’apartat “Com bonificar formació amb FUNDAE”, Et voilà! Estaràs en camí per desenvolupar les habilitats del teu equip.

Què són els cursos bonificats per a empreses? 

Totes les empreses a Espanya disposen d’un crèdit anual per a la formació contínua dels seus empleats, que pot fer-se efectiu mitjançant les bonificacions en les quotes de la Seguretat Social.

Les formacions que pots finançar amb aquest crèdit és el que es coneix com a cursos bonificats, que t’ofereixen beneficis com millorar la productivitat, la competitivitat i l’ocupabilitat de la teva plantilla.

Aquí tens dos detalls rellevants sobre la bonificació de FUNDAE:

 1. La formació bonificada pot ser presencial, virtual i online (e-learning) i ha d’estar relacionada amb les necessitats de l’empresa i el desenvolupament professional de les persones treballadores.
 2. Per a accedir a aquests fons, la teva organització ha d’estar al corrent de pagament enfront de l’Agència Tributària i la Seguretat Social.

Què és la FUNDAE?

La Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació, coneguda com FUNDAE, és una entitat que opera en l’Estat espanyol que es va crear per a impulsar i finançar la formació professional en l’àmbit laboral.

Les seves principals funcions inclouen la gestió de fons destinats a la formació contínua, la promoció i finançament de programes de formació professional, la col·laboració amb empreses per a desenvolupar plans de formació, i la supervisió de la qualitat de la formació impartida.

Per tant, si ets responsable d’un departament de formació o Recursos Humans, FUNDAE pot convertir-se en la teva millor aliada perquè et permetrà oferir formació d’idiomes o altres habilitats sense haver de gastar una fortuna. 

 

Com bonificar formació amb FUNDAE 

Potser en l’empresa on treballes ja compteu amb una gestoria o amb un departament intern que s’ocupa de gestionar aquests tràmits. Si no és així, sempre pots preguntar al proveïdor o centre de formació amb el qual vols impartir el curs que t’interessa. 

També existeixen empreses i professionals especialistes amb molta experiència que et poden ajudar amb aquestes qüestions. En el cas de Ziggurat Escola Corporativa d’Idiomes, treballem amb Fanny Porta de SYF Consultors, que des de fa 15 anys gestiona les bonificacions de la majoria dels nostres clients. 

A continuació, trobaràs un breu resum del procediment per a tramitar la bonificació de cursos per a empreses: 

 1. Identifica les necessitats formatives de la teva organització: Avalua les necessitats de formació del teu equip. Necessiten millorar habilitats específiques? O potser aprendre un nou idioma? Identificar bé aquestes necessitats t’ajudarà a triar els cursos adequats.
 2. Consulta el crèdit del qual disposa la teva empresa per a formació.
 3. Dona d’alta a la teva empresa en la web de FUNDAE: Només has de proporcionar la informació bàsica sobre la teva empresa per a crear un compte.
 4. Selecciona un centre de formació i pregunta-li si les seves formacions compleixen amb els requisits de FUNDAE. Assegura’t que el curs que t’interessa s’adapti a les necessitats de la teva empresa, i explica’ls el teu interès a bonificar el curs. Generalment, els proveïdors de formació tenen experiència en aquest procés i poden guiar-te amb els detalls administratius.
 5. Informa del curs o cursos a la RLT (Representació Legal de Treballadors) si s’escau.
 6. Comunica el curs a la FUNDAE fins a dos dies abans de l’inici.
 7. Realització de l’acció formativa per part de les persones interessades del teu equip.
 8. Comunica la finalització d’aquesta acció formativa, així com la llista de participants i el cost de la formació a la web de la FUNDAE.
 9. Aplicació de la bonificació en Assegurances Socials. Això es pot fer internament o amb la gestoria que us tramita les bonificacions.
 10. Comptabilització dels costos de la formació bonificada i la bonificació. El mateix que en punt 9.

I a la web de FUNDAE disposes de més detalls que sempre van actualitzant.

Quines modalitats de formació poden bonificar-se a través de FUNDAE? 

Com s’ha esmentat breument en l’apartat “Què són els cursos bonificats per a empreses”, ara trobaràs el llistat de modalitats de formació d’idiomes que poden bonificar-se, però pot aplicar-se a qualsevol tipus de formació:

 • Formació d’idiomes presencial (o classes presencials d’idiomes). Alumnat i professorat es troben en el mateix espai i es comuniquen directament. El màxim nombre de participants és de 30 persones.
 • Formació d’idiomes en aula virtual (o classes virtuals d’idiomes). En aquest cas les classes s’imparteixen a través de mitjans digitals. Per exemple, plataformes tipus Zoom o Teams. En aquesta modalitat, alumnat i professorat no es troben en el mateix espai, però les classes s’imparteixen en mode síncron i de manera concurrent (pot haver-hi persones en diferents localitzacions que es connecten a la mateixa hora). El màxim nombre de participants és de 30 persones.
 • Formació bimodal (combinació de classes virtuals i presencials) Aquesta modalitat es considera com a presencial. I així s’explica en el BOE-A-2022-24394 on es llegeix: “de manera que una part dels participants pugui estar en un aula i simultàniament una altra part el pugui fer en una altra, mitjançant aula virtual de manera simultània”. També es considera bimodal si unes sessions són virtuals i d’altres presencials.
 • Teleformació (formació online o e-learning). Formació e-learning a través d’una plataforma digital d’aprenentatge. La interacció amb el tutor/a és asíncrona. L’esmentada plataforma ha de complir amb els requisits de FUNDAE i per a poder bonificar la formació és imprescindible que l’alumnat faci un mínim del 75% de les proves d’avaluació.
 • Formació mixta d’idiomes (combinació de teleformació i classes presencials o virtuals). Una part de l’horari és presencial i una altra és teleformació (e-learning) Si la part presencial/virtual és menor del 20% de durada, es considera teleformació.

Diferències entre teleformació (formació e-learning) i formació virtual

A vegades, els conceptes virtual, online i e-learning s’utilitzen com si fossin sinònims i això crea alguna confusió sobre la modalitat de la qual s’està parlant.

En la següent taula trobaràs les diferències:

Diferencias cat

En resum, la principal diferència radica en el temps i la interactivitat. Els cursos e-learning (teleformació) permeten a l’alumnat aprendre al seu propi ritme i no requereixen una interacció en temps real amb el professorat, mentre que les classes virtuals impliquen una interacció en temps real i segueixen un horari específic. Tots dos enfocaments tenen els seus avantatges i desavantatges, i l’elecció entre un curs e-learning i classes virtuals dependrà de les preferències de l’alumnat i el tipus d’experiència d’aprenentatge que estigui buscant.

Com aconseguir que la formació d’idiomes bonificada sigui un èxit

A partir de l’experiència de Ziggurat en els nostres 20 anys de trajectòria, et deixem les següents recomanacions: 

 1. Proveïdor: triar bé al proveïdor, així com la formació, que ha d’adequar-se a les necessitats i els perfils dels participants. Si l’assistència és alta la formació serà sinònim d’inversió, però si és baixa només serà una despesa (per molt barata que sigui).
 2. Assistència: Recordar als participants que l’assistència ha de ser d’un mínim d’un 75%.
 3. Filtrar a les persones que faran la formació: Seleccionar als participants de la formació implica sol·licitar un compromís significatiu d’aquells que seguiran els cursos.

Recomanacions Ziggurat sobre la bonificació de cursos per a empreses

Si apostes per professorat qualificat i per continguts personalitzats garantiràs que la formació aporti valor i que hi hagi un gran compromís per part de les persones que s’apuntin als cursos. Amb això aconseguiràs una bona assistència que et permetrà que els teus equips es desenvolupin, i a més et beneficiaràs de la bonificació dels cursos amb FUNDAE.

Per a finalitzar et recordem que la formació bonificada: 

 1. Ha d’estar relacionada amb l’activitat empresarial
 2. Les accions formatives poden bonificar-se a partir de 2 hores
 3. No podran impartir-se més de 8 hores diàries de formació excepte les que duren un sol dia
 4. El màxim de participants en la modalitat presencial i virtual és de 30 participants i fins a 80 en teleformació (e-learning)
 5. L’assistència mínima per participant ha de ser del 75% 
 6. L’empresa ha de garantir la gratuïtat de la formació als participants

Si tens dubtes o preguntes sobre la formació bonificada d’idiomes,  contacta amb  Ziggurat.

 

FacebookTwitterPinterestLinkedIn