Nani López Sola

Els alumnes de TMB estan molt satisfets [de la formació rebuda], tant per la metodologia de treball com per les habilitats dels formadors a l’hora de dinamitzar les classes i motivar-los. Des del punt de vista pedagògic, considerem que el mètode d’aprenentatge és molt encertat, ja que, tot i cenyir-se al nivell d’anglès dels alumnes, és molt flexible i pràcticament “a mida” dels interessos i necessitats de cada grup. Ziggurat t’ensenya una nova manera d’aprendre l’anglès, et fa prendre consciència de la importància de tenir-hi contacte cada dia.