Guifré Homedes

Amb Ziggurat hem trobat un equip de professors amb molta experiència i, sobretot, amb moltes ganes d’ensenyar i que els alumnes aprenguin. S’adapten perfectament a les necessitats de l’empresa i de les persones. Utilitzen un model de pràctica diària que millora molt l’hàbit de tenir interioritzada una llengua estrangera, en el nostre cas, l’anglès.