9 SOBRE 10 Valoració global de satisfacció del client