Monday the 17th of June, 2019
Català | 
English | 
Ziggurat Escuela Corporativa de Idiomas

El vostre aprenentatge, el nostre èxit

Innovative English Training

Visió, missió i valors

Visió

Ser una companyia de referència a Catalunya i la resta d’Espanya pel que fa a l’ensenyament i la consultoria d’idiomes per a empreses i professionals.

Missió

Ensenyar els nostres alumnes a aprendre i a desenvolupar un hàbit de contacte diari amb l’idioma, tot oferint-los els recursos necessaris per mantenir allò que s’ha après.

Augmentar el prestigi dels professors d’idiomes en particular i de la professió de l’ensenyament en general.

Valors

Confiança, professionalitat i integritat
Ens dediquem a la formació perquè és la nostra vocació. Comptem amb totes les competències necessàries per oferir serveis de qualitat.

Qualitat i vocació de servei
Ens agrada cuidar els detalls i rebre feedback constant per millorar i personalitzar al màxim la formació.

Experiència i innovació
L’extensa experiència dels professionals de l’equip s’integra en la cultura innovadora de Ziggurat.

Empatia
Escoltem les persones i les acompanyem perquè assoleixin els seus objectius.

Compromís i eficàcia
Ens fem responsables de la nostra tasca i involucrem les persones perquè es comprometin amb els seus objectius a fi que la seva formació sigui efectiva.