Wednesday the 17th of July, 2019
Català | 
English | 
Ziggurat Escuela Corporativa de Idiomas

El vostre aprenentatge, el nostre èxit

Innovative English Training

Cursos

Totes elles combinables entre si:CLASSIC

Classes presencials, combinades o no amb altres metodologies. Per a alumnes amb preferències formatives tradicionals, competències tecnològiques bàsiques i poca mobilitat geogràfica.

Diagnòstic
Sistema pedagògic propi

VIRTUAL

Classes virtuals, combinades o no amb altres metodologies. Per a alumnes amb un nivell mitjà de competències tecnològiques i dispersió i/o mobilitat geogràfica.

TECH

Cursos online o blended (+ classes presencials o virtuals). Per a alumnes amb competències tecnològiques avançades, dispersió i/o mobilitat geogràfica i necessitat de flexibilitat horària.

Seguiment


Tots els nostres cursos:
  • Són 100% personalitzats per respondre a les necessitats del client.
  • S’hi adapten pel que fa a la urgència d’obtenir resultats (organitzem intensius, immersions i estades a l’estranger).
  • Se centren en els objectius del client, amb l’oferiment també de business workshops (Meetings, Presentations, Negotiation, Telephoning, Socializing, etc.).
  • Poden ser bonificats a través de la Fundació Tripartita.